Beställning av serviceavtal för Värmepump
Vi utför service av din värmepump eller panna/varmvattenberedare.

Med fördel kan man utföra detta för att hålla driftskostnaderna nere. Samt förlänga livslängden på anläggningen

Kostnad för detta inom en radie från stockholm av 30 km
Avtalskund 1: 1990Kr per besök, 1 besök per år som schemaläggs av oss avtal löper på 2 år i taget.

Avtalskund 2: 2190Kr per besök, 1 besök per år som schemaläggs av kund själv avtal löper på 2 år i taget.

Utöver detta så lämnas 5 procent på timpriset dag och jour för avtalskund på ordinarie taxa för jobb utanför avtal.
Icke avtalskund: 2595 kronor per besök.


Följande typ av värmepumpar Värmeanläggningar omfattas.
Luft Vatten
Bergvärme
Frånluftsvärmepump
Värmeanläggning med el/olja/pellets panna Exklusive service på brännare (kan beställas separat)

Följande punkter ingår i en service.

1: Kontroll vätskenivå i expansionskärl för köldbärarsystem
2: Kontroll statiskt tryck i värmebärarsystem, expansionskärl
3: Rengöring smutsfilter i värmebärare, köldbärare
4: Avläsning värme- & varmvatteninställningar, optimera vid behov
5: Genomgång med kund om värmekomfort, behov öka/minska
6: Avläsning och kontroll kompressor, eltillskott
7: Luftning av ledningar och varmvattenberedare.
8: Kontroll av växel-/shuntventil.
9: Kontroll synglas betr. Köldmedienivå.
10: Kontroll och ev. justering av cirkulationspumpar (P1-P3)
11: Kontroll av ev. läckage kring kompressor, köldbärarpump och kylkrets
12: Kontroll så att inte kondensläcka finns på köldbärarkrets
13: Kontroll så inga missljud råder i värmepumpen
14: Kontroll av funktion av säkerhetsventil
I övrigt tittar vi igenom din anläggnings kondition. Och behövs ytterligare åtgärder kontaktar vi dig så du kan bestämma själv om detta ska åtgärdas till en extra kostnad.
Typ av anläggning märke typ modelbeteckning etc
Ditt namn
Ditt telefonnummer
Är du privatperson?
Din Email *
Namn Adress som arbetet ska faktureras
Typ av service du vill beställa. Avtal 1. avtal 2, Service utan avtal:|Hem| |Best̤lla Jobb| |Ta hand om fastighet jourtid| |L̤nkar till leverant̶rer| |Vanliga fr̥gor| |V̥ran adress och telefon|